Partyflock
 
Forumonderwerp · 814829
­

Onderwerp is gesloten!

Het oorspronkelijke bericht is dus niet meer recent.
Waarschijnlijk is het aangebodene inmiddels verkocht of het gevraagde reeds bemachtigd.
1 kaartje in de aanbieding voor awakenings 08-10..­
38 euro.....­
laatste aanpassing
 
50 Euro

Trieste loser
 
38 *­ 1,15 =­ geen 50 euro

Ban
awakeings??

Nog noooooit van gehoord :/
Jullie zijn er weer scherp bij...
Heb net de regels te horen gekregen van partyflock
Kaarten mogen alleen doorverkocht worden tegen bedragen die lager of gelijk zijn aan de verkoopprijs zoals deze geldt bij de erkende (voor)verkooppunten.­ Een kleine extra vergoeding voor je eigen onkosten is toegestaan, maar nooit meer dan 15% van de verkoopprijs.­ Het is VERPLICHT een (vaste) prijs te noemen in je topic.­

bij deze.........
 
altijd scherp jwt
ben nog ff aan het twijfelen... :)