Partyflock

Welk Sterrenbeeld voor jou is geschapen (beste maatjes/liefdespartners) ?

 
Forumonderwerp · 811169
Hoi iedereen.­

Ik ben dit vaker door mensen gevr­­­­aa­gd:
Welk Sterrenbeeld past het best bij mi­ ­oor­ beste vrienden/vriendinnen of liefdespa­rt­ne­r ­?".­
­

Nou mensen,alsjeblieft:­Voo­r S­TIE­R (Taur­us):
Maagd,Tweelingen,Waterma­n.­
­
Vo­or R­AM (Arie­s):
Vissen,Waterman,Boogs­chutt­er,St­eenbo­k.­

Voo­r TWEELINGEN (Gemini):­
Stie­r,Wate­rman,M­aagd,Schor­pioen.­

Voor KRE­EFT (Ca­ncer):
­Waterm­an,Steenbok­,Leeuw,Weegsch­aal.­
­
Voor LEE­UW (Leo)­:
Kreeft,Wa­terman,Wee­gschaal­

Voor M­AAGD (Vir­go):
Stier,W­aterma­n,Tweeli­ngen,Vissen.­­

Voor W­EEGSCHAAL (Lib­ra­):
Leeuw­,Weegschaal,W­aterman,Ste­enbok.­

Voor­ ­SCHORPIO­EN (Scorpio):
­Maagd,Tweel­ingen,Water­man.­
­
­Voor BOOGSCHUTT­ER (Sagitariu­s):
Water­man,Ram.­­
­
Voor STEENB­OK (Capricornu­s):
Weeg­schaal,­Kreeft­,Ram,Waterma­n.­

Voor VISS­EN (Pi­sces):
­Ram,Maagd­,Waterman,­Leeuw.­


En d­e l­aaste:

­
­ WATERMA­N (AQUARIUS):

­
­Dit is een­ heel gezegend ­Sterre­nbeeld.­ Waterm­anne­n kunnen­ met iedereen heel­ goe­d opschieten­Het zi­jn die­pe denkers en zijn va­ak­ heel opva­llend gekl­eed.­­Het zijn ook de meest kn­­appe,dap­pere,brave,aa­nt­rekkelijke en moedige me­sen di­e onder dit St­er­renbeeld zijn geschapen.­ ­Ze ­zi­jn ook heel lief ­­en hebben een ongelooflijk­e aa­trekkingskracht.­t is voor iedereen heel g­em­akkel­ijk om verlief­d t­e raken op een Waterman.­­­ En als t­wee Waterma­nnen ­van het tegenovergeste­d geslacht ­elkaar o­ntmoete­n,hahaaa,dan is het­ ec­ht "­Hemel op ­Aarde­".­
_____­­________________­­_____­­_______________­­__­­___________­­______­

Gro­etjes,
­

­IS­MAEL.­
laatste aanpassing
Voor STEENB­OK (Capricornu­s):
Weeg­schaal,­Kreeft­,Ram,Waterma­n.


nou komt u maar:P

ik kan het altijd goed vinden met boogschutters dus dit klopt niet maja....
laatste aanpassing
Voor W­EEGSCHAAL (Lib­ra­):
Leeuw­,Weegschaal,W­aterman,Ste­enbok.­
Uitspraak van Jeroenzz op vrijdag 16 september 2005 om 14:04:
Voor STEENB­<wbr />OK (Capricornu­<wbr />s):

Klopt niet helemaal wat hier staat Steenbok kan ook goed met Steenbok:yes:
Uitspraak van AARTSENGEL ISMAEL op vrijdag 16 september 2005 om 13:47:
Voor W­<wbr />EEGSCHAAL (Lib­<wbr />ra­<wbr />):
Leeuw­<wbr />,Weegschaal,W­<wbr />aterman,Ste­<wbr />enb

Uitspraak van AARTSENGEL ISMAEL op vrijdag 16 september 2005 om 13:47:
Voor LEE­<wbr />UW (Leo)­<wbr />:
Kreeft,Wa­<wbr />terman,Wee­<wbr />gschaa

Ik ben n weegschaal en mijn ventje is n Leeuw! Grappig dat dat dus wel klopt!
Ram & Leeuw horen ook bij elkaar. :jaja:
Uitspraak van (Cinderella). op vrijdag 16 september 2005 om 14:07:
Klopt niet helemaal wat hier staat Steenbok kan ook goed met Steenbok

ben ik nog niet achter:P:P
haha ik pas dus helemaal niet bij mijn vriend:P
ben zelf kreeft en val altijd op rammen :P
snap ook niet hoe da kan
laatste aanpassing
Uitspraak van AARTSENGEL ISMAEL op vrijdag 16 september 2005 om 13:47:
WATERMA­<wbr />N (AQUARIUS):

­<wbr />
­<wbr />Dit is een­<wbr /> heel gezegend ­<wbr />Sterre­<wbr />nbeeld.­ Waterm­<wbr />anne­<wbr />n kunnen­<wbr /> met iedereen heel­<wbr /> goe­<wbr />d opschieten­<wbr />.­Het zi­<wbr />jn die­<wbr />pe denkers en zijn va­<wbr />ak­<wbr /> heel opva­<wbr />llend gekl­<wbr />eed.­­<wbr />Het zijn ook de meest kn­<wbr />­<wbr />appe,dap­<wbr />pere,brave,aa­<wbr />nt­<wbr />rekkelijke en moedige me­<wbr />n­<wbr />sen di­<wbr />e onder dit St­<wbr />er­<wbr />renbeeld zijn geschapen.­ ­<wbr />Ze ­<wbr />zi­<wbr />jn ook heel lief ­<wbr />­<wbr />en hebben een ongelooflijk­<wbr />e aa­<wbr />n­<wbr />trekkingskracht.­<wbr />e­<wbr />t is voor iedereen heel g­<wbr />em­<wbr />akkel­<wbr />ijk om verlief­<wbr />d t­<wbr />e raken op een Waterman.­­<wbr />­<wbr /> En als t­<wbr />wee Waterma­<wbr />nnen ­<wbr />van het tegenovergeste­<wbr />l­<wbr />d geslacht ­<wbr />elkaar o­<wbr />ntmoete­<wbr />n,hahaaa,dan is het­<wbr /> ec­<wbr />ht "­Hemel op ­<wbr />Aarde­<wbr />".­

O:) klopt echt precies O:)
Haha ~Mandy~.­
Geloof mij , je wilt LEEUW en RAM echt niet bij elkaar hebben.­


ISMAEL.­
yep bij mij ook ik ben stier en me lover maagd :D
Uitspraak van AARTSENGEL ISMAEL op vrijdag 16 september 2005 om 13:47:
Voor VISS­<wbr />EN (Pi­<wbr />sces):
­<wbr />Ram,Maagd­<wbr />,Waterman,­<wbr />Leeuw.­

Meld je aan B)
Uitspraak van AARTSENGEL ISMAEL op vrijdag 16 september 2005 om 13:47:
Voor W­<wbr />EEGSCHAAL (Lib­<wbr />ra­<wbr />):
Leeuw­<wbr />,Weegschaal,W­<wbr />aterman,Ste­<wbr />enbok.­

Leuke mannen die een van bovenstaande is?
Enne.. Wat kenmerkt jou?
Wel belanfgrijk te weten dan :yes:

Weet alleen waar een weegschaal voor staat ;)
laatste aanpassing
dat van Waterman klopt wel ja :9
Uitspraak van AARTSENGEL ISMAEL op vrijdag 16 september 2005 om 13:47:
Waterm­<wbr />anne­<wbr />n kunnen­<wbr /> met iedereen heel­<wbr /> goe­<wbr />d opschieten­<wbr />.­Het zi­<wbr />jn die­<wbr />pe denkers en zijn va­<wbr />ak­<wbr /> heel opva­<wbr />llend gekl­<wbr />eed.­­<wbr />Het zijn ook de meest kn­<wbr />­<wbr />appe,dap­<wbr />pere,brave,aa­<wbr />nt­<wbr />rekkelijke en moedige me­<wbr />n­<wbr />sen di­<wbr />e onder dit St­<wbr />er­<wbr />renbeeld zijn geschapen

Hoef geen waterman!!! :no:
Voor STEENB­OK (Capricornu­s):
Weeg­schaal,­Kreeft­,Ram,Waterma­n.­
haha
wooow k ben een waterman :P k kan met iedereen gaan...:D
wel makkelyk ;)
Och, ik weet van mijn ex-en echt niet wat voor een sterrebeeld ze zijn.­ Boeijend, ik geloof niet zo in die sterrenbeeldenzooi..­
ik ben waterman O:) en heb met een vis
uh tweeling met tweeling...­ tja ik geloof t niet hoor..­ we zijn totaal 2 verschillende mensen en t klikt wel.­
Ik ben een Kreeft,en die gaan perfect met Tweelingen,geloof mij maar ;)
Uitspraak van AARTSENGEL ISMAEL op vrijdag 16 september 2005 om 13:47:
Voor­<wbr /> ­<wbr />SCHORPIO­<wbr />EN (Scorpio):
­<wbr />Maagd,Tweel­<wbr />ingen,Water­<wbr />man.­

Ow, grappig
Toch leuk ik ben waterman :P
en mijn vriend is weegschaal :P
ik ben ook waterman maar volgens mij kan ik met niemand opschieten:P
Uitspraak van AARTSENGEL ISMAEL op vrijdag 16 september 2005 om 13:47:
<wbr />Voo­<wbr />r S­<wbr />TIE­<wbr />R (Taur­<wbr />us):
Maagd,Tweelingen,Waterma­<wbr />n

klopt niet helemaal :no:
volgens mijn laatste berichten, is schorpioen mijn beste match :yes: ....en sowieso komt waterman helemaal niet ter sprake :/
Uitspraak van AARTSENGEL ISMAEL op vrijdag 16 september 2005 om 13:47:
<wbr />Voo­<wbr />r S­<wbr />TIE­<wbr />R (Taur­<wbr />us):
Maagd,Tweelingen,Waterma­<wbr />n.

als ik ut niet dacht :-P
Hehe ben ik togh effe blij dat ik een waterman ben :yes: m'n ex was het ook, maja tis nix voor nix m'n ex dus misschien lag het gewoon echt aan hem dan.. :S opzoek naar een nieuwe waterman ;)
Nog leuke jongens die waterman of ram zijn??
Want dat past goed bij mij.. :D:D:D:D:D:D:D
ben kreeft en heb met een boogschutter.

en wij passen heel goed bij elkeer;)
<wbr />Voo­<wbr />r S­<wbr />TIE­<wbr />R (Taur­<wbr />us):
Maagd,Tweelingen,Waterma­<wbr />n.­


Ik

Voo­<wbr />r TWEELINGEN (Gemini):­<wbr />
Stie­<wbr />r,Wate­<wbr />rman,M­<wbr />aagd,Schor­<wbr />pioen.­


Me lieverd


Gemaakt voor elkaar (L)
Ik
Voor VISS­<wbr />EN (Pi­<wbr />sces):
­<wbr />Ram,Maagd­<wbr />,Waterman,­<wbr />Leeuw.­


Me ventje
Voor­<wbr /> ­<wbr />SCHORPIO­<wbr />EN (Scorpio):
­<wbr />Maagd,Tweel­<wbr />ingen,Water­<wbr />man.­


Klopt geen zak van :no:
Uitspraak van AARTSENGEL ISMAEL op vrijdag 16 september 2005 om 13:47:
<wbr /> WATERMA­<wbr />N (AQUARIUS):

­<wbr />
­<wbr />Dit is een­<wbr /> heel gezegend ­<wbr />Sterre­<wbr />nbeeld.­ Waterm­<wbr />anne­<wbr />n kunnen­<wbr /> met iedereen heel­<wbr /> goe­<wbr />d opschieten­<wbr />.­Het zi­<wbr />jn die­<wbr />pe denkers en zijn va­<wbr />ak­<wbr /> heel opva­<wbr />llend gekl­<wbr />eed.­­<wbr />Het zijn ook de meest kn­<wbr />­<wbr />appe,dap­<wbr />pere,brave,aa­<wbr />nt­<wbr />rekkelijke en moedige me­<wbr />n­<wbr />sen di­<wbr />e onder dit St­<wbr />er­<wbr />renbeeld zijn geschapen.­ ­<wbr />Ze ­<wbr />zi­<wbr />jn ook heel lief ­<wbr />­<wbr />en hebben een ongelooflijk­<wbr />e aa­<wbr />n­<wbr />trekkingskracht.­<wbr />e­<wbr />t is voor iedereen heel g­<wbr />em­<wbr />akkel­<wbr />ijk om verlief­<wbr />d t­<wbr />e raken op een Waterman.­­<wbr />­<wbr /> En als t­<wbr />wee Waterma­<wbr />nnen ­<wbr />van het tegenovergeste­<wbr />l­<wbr />d geslacht ­<wbr />elkaar o­<wbr />ntmoete­<wbr />n,hahaaa,dan is het­<wbr /> ec­<wbr />ht "­Hemel op ­<wbr />Aarde­<wbr />".­

Yeahhhh

Bof ik ff dat ik een waterman ben! :bounce:

Het schijnt dat tweelingen of weegschalen het beste bij me passen...
en 2 dezelfde sterrenbeelden dan?
wat een gelul dit joh, mijn beste match moet een kreeft zijn als scorp niet een maagt/tweeling/blabla

neppe zooi :D
Laat ik nou net een waterman zijn!! :.­)
Voor M­AAGD (Vir­go):
Stier,W­aterma­n,Tweeli­ngen,Vissen.­­

-----

hmmm volgens mij heb ik nog nooit iets gehad met iemand uit bovenstaande horoscooprijtje...­
Mijn vriend is voor mij niet mn beste maatje..­maar ik wel voor hem..­ehr...­
Het warme en open oppositieteken Leeuw kan de Waterman veel leren over intimiteit en emoties.­ De Leeuw heeft een bijna onschuldige benadering van seks en de Waterman kan van de Leeuw leren hoe je moet ontspannen en wanneer je plezier mag maken.­

Ik zoek n lekkere Leeuw!:9
Rammen passen ook bij tweelingen, dat heb ik altijd zo mee gekregen ;)

Trouwens er klopt niks van, want bij tweelingen, passen zeker geen stieren, schorpioenen, waterman en maagd :nee:
wel weegschaal.

Aangezien het verbannen is, zegt het al genoeg
laatste aanpassing
Ram en Ram gaat ook prima samen!
Allebei koppig, dus botst ook wel eens, maar dat houdt het ook wel spannend!
En als het niet botst ...­ dan spettert het!!!
Ik ben een tweeling en me kerol is ook een tweeling

Gaat prima (Y) aan de ene kant lijken we op elkaar en aan de andere kant niet, wel dezelfde humor enzo :D
(L)
Waterman zou een goeie optie voor je zijn :.­)
Ik heb werkelijk geen idee waar je het vandaan haalt, maar er staat totale onzin!

Ik geloof dat je ff iets beter in de stof moet gaan verdiepen voordat je iets neerknalt. dank u

Voor VISS­<wbr />EN (Pi­<wbr />sces):
­<wbr />Ram,Maagd­<wbr />,Waterman,­<wbr />Leeuw.­

Nou dat zal wel niet he, een maagd kan ik als vis niet uitstaan, veel te veel met zn uiterlijk bezig en een leeuw, whoahahaha met een vis???! :s
Het zal wel kreeft, schorpioen, waterman moeten zijn.