Partyflock

Synthese amfetamine

 
Forumonderwerp · 1038178
Wie kan hier vertellen hoe en met behulp van wat voor grondstoffen (naast de precursor BMK) en laboratorium materiaal amfetamine precies wordt gesynthetiseerd?

Neem bijvoorbeeld de Leuckartmethode.­
ali weet dat wel
Uitspraak van Shadow0ne op zaterdag 22 november 2008 om 15:27:
Wie kan hier vertellen hoe en met behulp van wat voor grondstoffen (naast de precursor BMK) en laboratorium materiaal amfetamine precies wordt gesynthetiseerd?

Neem bijvoorbeeld de Leuckartmethode.­

Weleens van Google gehoord? :frusty:
gay.­
Uitspraak van NPC :Lowlands: op zaterdag 22 november 2008 om 15:31:
Weleens van Google gehoord?

Heel erg moeilijk te vinden. Misschien is hier een chemicus
of iemand anders die er veel verstand van heeft die dit hier
zou kunnen uitleggen.
Uitspraak van Shadow0ne op zaterdag 22 november 2008 om 15:32:
Misschien is hier een chemical sister

:jaja:
Uitspraak van Shadow0ne op zaterdag 22 november 2008 om 15:32:
iemand anders die er veel verstand van heeft

heb wel verstand van speed snuiven ja O:)
Uitspraak van Shadow0ne op zaterdag 22 november 2008 om 15:32:
die dit hier
zou kunnen uitleggen.­

snuiven moet je doen b)
Kan swiy geen antwoord geven?
Er zijn tientallen manieren om amfetamine te maken!

swim kan je wel aan al de benodigde info helpen ;)
laatste aanpassing
zoveel manieren zijn er niet meer want de B is onklaar gemaakt.­
nieuwe manier wordt afdraaien van ephedrine naar perivitine of hoe dat heet
en daar gaan ze speed van maken.­

dus in feite grondstof van meth
laatste aanpassing
Ik zou zeggen ga scheikunde studeren, anders zal het je 90% zeker toch niet lukken.­
Bij de reductieve aminering zijn onder meer de chemicaliën PMK of BMK, een amine, een oplosmiddel (doorgaans methanol) en een katalysator nodig. De synthese vindt plaats in een aantal stappen. De reactie vindt plaats in een drukvat, waarbij in één stap een base wordt gevormd. De base moet nadien verder worden bewerkt tot eindproduct. Bij de synthese en het zoutvormingsproces worden PMK, een methylamine, een oplosmiddel en een katalysator in het drukvat omgezet in MDMA. Nadat de omzettingsreactie van PMK naar MDMA ten einde is, wordt de nog aanwezige katalysator afgetapt en worden de eveneens aanwezige overmaat methylamine en het oplosmiddel door middel van vacuümdestillatie afgedestilleerd. Vervolgens blijft een ruwe base over welke een hoeveelheid N-formylMDMA (presursor PMK) c.q. N-formylamfetamine (precursor BMK) bevat.
De ruwe base wordt afgescheiden door een oplossing van caustische soda (natriumhydroxide/natronloog) toe te voegen. Hierdoor komt de ruwe base-olie bovendrijven, die vervolgens wordt gezuiverd door stoomdestillatie. Vaak wordt daarvoor een behangafstoomapparaat gebruikt. De resterende MDMA-olie (base) wordt daarna omgezet in een vaste stof. Meestal wordt de MDMA-olie eerst opgelost in een oplosmiddel zoals aceton of ether of tolueen of tertahydrofuraan en wordt vervolgens zoutzuur toegevoegd of zoutzuurgas doorgeleid waarna het MDMA uitkristalliseert als hydrochloride (MDMA, HCL). In plaats van zoutzuur(gas) kan ook zwavelzuur worden gebruikt. De MDMA kristalliseert nu uit als het zoutzure zout dat het uiterlijk heeft van een wit/beige poeder. Verzameling vindt plaats door filtreren, dikwijls door een kussensloop of filter. Het oplosmiddel wordt verder verwijderd door centrifugeren, waarvoor vaak een zeer grote centrifuge of een huishoudcentrifuge wordt gebruikt. Het nog vochtige poeder wordt verder gedroogd, waarna een gebruiksklaar eindproduct wordt vervaardigd.
Indien tijdens de synthese BMK wordt gebruikt ontstaat amfetamine, wanneer men uitgaat van PMK ontstaat MDA, van PMK en methylamine ontstaat MDMA en van PMK en ethylamine ontstaat MDEA.

Bij de Leuckartmethode vindt de synthese plaats in een aantal stappen. Het productieproces vindt plaats in glazen rondbodemkolven en soms in een stalen reactievat. BMK wordt gekookt met formamide en mierenzuur. Hierbij wordt het tussenproduct N-formylamfetamine gevormd. Het reactiemengsel wordt gewassen door het water af te schudden, waarbij de overmaat formamide en het mierenzuur worden verwijderd. De N-formylamfetamine wordt enkele uren gekookt met zoutzuur en omgezet in amfetamine.
Deze bevindt zich nog in een bruine, sterk zure oplossing, samen met de bijproducten van de synthese. Om de amfetamine af te scheiden, wordt aan de zure oplossing een oplossing van caustische soda toegevoegd. Door stoomdestillatie wordt amfetamineolie (amfetaminebase) verkregen. Deze wordt met behulp van een oplosmiddel, zoals methanol of aceton, en zwavelzuur (of een ander zuur zoals zoutzuur) omgezet in een zout van amfetamine. Het nog vochtige poeder wordt vervolgens verder gedroogd.
Wanneer men uitgaat van BMK ontstaat, zoals hiervoor omschreven, amfetamine, wanneer men uitgaat van PMK ontstaat MDA (zwavelzuur is vervangen door zoutzuur), van PMK en de formamide vervangt door N-methylformamide, ontstaat MDMA, waarbij het zwavelzuur is vervangen door zoutzuur en wanneer men ethylformamide gebruikt in plaats van methylformamide, ontstaat MDEA (noot 14, bronvermelding/ bewijsmiddel: ontbreekt).
https://www.­jongbloedonline.­nl/zoeken/public/uitspraak.­php?uitspraakID=­94285&­ljn=­BA0956
mooie tips... :respect: