Partyflock
 
Beleid polls
Door de interactieve natuur van Partyflock wordt bezoekers de mogelijkheid gegeven een persoonlijk profiel op te stellen. Partyflock is niet verantwoordelijk voor de tekst of afbeeldingen in deze persoonlijke profielen. Medewerkers van Partyflock behouden te allen tijde het recht profielen te verwijderen en/of aan te passen wanneer zij in haar ogen in directe of indirecte zin niet voldoen aan de Nederlandse wet of als deze tegen algemene (fatsoens)normen en waarden ingaan. Direct en indirect provocerend, beledigend, opruiend en kwetsend gedrag wordt bestraft.

Het heeft geen zin om na afkeuring van teksten of afbeeldingen aan de helpdesk of op het forum te melden dat Partyflock je recht op vrije meningsuiting afneemt. Leden hebben namelijk niet het recht om van Partyflock te eisen dat hun mening wordt gepubliceerd.
Richtlijnen polls
 • De voertalen op Partyflock zijn Nederlands en Engels.
 • A.C.A.B en daarbij behorende uitingen als in de brand gestoken politieautos etc. worden niet op prijs gesteld en ook bestraft.
 • Geen gebruik en ophemeling van namen die met WOII te maken hebben, bijv. namen van SS officieren.
 • Het schelden met kanker, kk, kenker en andere verbasteringen is in geen geval toegestaan en wordt bestraft.
 • Geen hatelijke opmerking over mensen van een ander ras.
 • Geen Hitlerverering (sieg heil, heil Hitler, 88 etc.)
 • Geen privévetes openbaar uitvechten.
 • Geen Racistische opmerkingen (blank is beter, vol is vol, Holland=volland, houzee, massheil, White Power).
 • Geen SS verheerlijking (NLaterSS en maSSol etc.)
 • Geen uitspraken als 'Eigen volk eerst', EVE, E.V.E
 • Het is niet toegstaan om je account 'uit te lenen' aan leden die een ban dienen uit te zitten. Dit zal worden beschouwd als een fake-account en worden verwijderd.
 • Het is ook uitdrukkelijk verboden om je als iemand anders voor te doen. Anonimiteit is prima, maar het is niet de bedoeling dat je jezelf voordoet als de koningin, een filmster of je buurmeisje! Ook hierop volgt onmiddelijke verwijdering
 • Het posten van directe links naar mp3s die geen volledig eigen werk zijn is niet toegestaan en wordt bestraft.
 • Het posten van links naar sites waar men punten of geld kan verdienen met spelletjes wordt gezien als spam en dit wordt bestraft
 • Het vragen naar of aanbieden van illegale downloads van warez, cd's etc. wordt bestraft.
 • Iemand uitdagen is provoceren en wordt dus bestraft.
 • Mensen beledigen op basis van (profiel)foto, muziekvoorkeur, seksuele geaardheid, geloof, beroep of functie (op Pf) is ongewenst en niet toegestaan.
 • Ook het dealen van drugs is op welke manier dan ook verboden.
 • Privévetes uitvechten wordt bestraft, dit dien je prive te beslechten
 • Referenties aan politieke partijen, alsmede extreem rechtse dan wel linkse organisaties als Nieuw Rechts, NVU, Stormfront, Voorpost, NA, Vlaams Belang of Kafka/Antifa zijn niet toegestaan.
 • Teksten van bands die bekend staan om hun extreem rechtse/nazistische teksten worden bestraft.
 • Teksten waaruit een ongewenste houding tegen een bepaalde groepering of groep mensen blijkt worden bestraft.
 • Uitschelden wordt bestraft.
 • Voetbal --> randverschijnselen als hooliganisme/rellen en spreekkoren zijn niet welkom op Partyflock en polls hieromtrent zullen worden bestraft.
 • Het tonen van (andermans) adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gezien als provocerend en bestraft.
 • Afzeikpolls zijn ongewenst en worden dan ook gesloten en bestraft.