Partyflock
 
Beleid foto's
Partyflockfotografen besteden de grootst mogelijke zorg aan hun fotosets. Echter kan het voorkomen dat bepaalde foto's niet op de site verschijnen, omdat zij niet voldoen aan het eigen beleid, de wet of algemene fatsoensnormen en -waarden.

Het is bij wet verboden om auteursrechtelijk beschermde foto's zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende te publiceren. Het auteursrecht is tot 70 jaar na het overlijden van de maker van kracht, of wanneer deze anoniem is, tot 70 jaar na de eerste publicatie van de foto. Dit betekent in de praktijk dat alle foto’s op Partyflock auteursrechtelijk beschermd zijn.

Als inbreuk op het auteursrecht wordt niet beschouwd de verveelvoudiging van een foto die beperkt blijft tot enkele exemplaren, die uitsluitend dient voor eigen, prive gebruik. Het gebruiken van foto’s gemaakt door Partyflockfotografen voor commerciele doeleinden is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Wie zonder toestemming een werk gebruikt, maakt inbreuk op het auteursrecht. Het doet niet ter zake of het gebruik commercieel is, of de naam van de auteur vermeld wordt, of dat de webmaster reclame voor hem maakt door het gebruik van de foto's, of wat dan ook. Hij kan schadevergoeding eisen en/of eisen dat de webmaster zijn werk van de site afhaalt. Bij foto's is het gebruikelijk om een schadevergoeding te eisen (en te krijgen) van 3 maal het gebruikelijke tarief van die maker.

Bij publicatie
 1. Voor de publicatie van foto's afkomstig uit de collectie van Partyflock en haar fotografen dien je via e-mail (camera@partyflock.nl) een publicatieverzoek in te
  dienen. Hierbij moet duidelijk omschreven worden waarvoor de foto gebruikt zal gaan worden.
 2. Een verleende toestemming voor publicatie geldt eenmalig en uitsluitend voor het opgegeven doel. Verveelvuldiging, verspreiding, publicatie of het gebruik van de foto('s) voor andere doeleinden is nadrukkelijk niet toegestaan.
 3. Ingevolge de Auteurswet dien je je voor publicatie van een auteursrechtwettelijke beschermde foto te wenden tot de eventuele rechthebbende( n ). De eventuele gevolgen van het zonder hun toestemming publiceren van een foto zijn voor degene die hiertoe overgaat. Partyflock aanvaardt daarvoor geen verantwoordelijkheid.
 4. Ingevolge het portretrecht dien je je voor publicatie te wenden tot de eventuele
  rechthebbende( n ). De eventuele gevolgen van het zonder hun toestemming publiceren van een foto zijn voor degene die hiertoe overgaat. Partyflock aanvaardt daarvoor geen verantwoordelijkheid.
 5. Bij publicatie in de vorm van een boek(je), folder of brochure ontvangt Partyflock twee exemplaren van het werk voor de eigen documentatiecollectie.
 6. Bij publicatie is voor elke foto de vermelding van de naam van de fotograaf, indien bekend, verplicht (zie artikel 25 Auteurswet 1912). Bij het personeel van het Partyflock kun je informeren of de naam van de fotograaf bij Partyflock bekend is.
 7. Bij publicatie is voor elke foto’s naast de naam van de fotograaf - bronvermelding verplicht. Deze dient te worden genoteerd als: "Partyflock.nl".
 8. In het overige dienen de bepalingen van de Auteurswet 1912 gevolgd te worden.

Voor meer informatie: De Auteurswet 1912
Bronnen:
iusmentis.­com
Resumerend
’Wat een vette foto op Partyflock! Die wil ik gebruiken, wat moet ik daarvoor doen?
Stuur een e-mail naar camera@partyflock.nl waarin je aangeeft om welke foto het gaat (url) en waarvoor je de foto wil gebruiken. Partyflock neemt contact op met de fotograaf. De fotograaf behoudt zijn auteursrecht en hij bepaalt of en onder welke voorwaarden een foto van hem mag worden gebruikt. Er zal een terugkoppeling plaatsvinden vanuit Partyflock. Is het voor gebruik in de eigen huiskamer in een lijstje dan zal de fotograaf wellicht niet heel moeilijk doen. Is het voor commercieel gebruik op bijvoorbeeld flyers, posters of cd inlays, dan zullen richtprijzen worden aangehouden die je op de volgende link kunt terugvinden:

Richtprijzen 2013

Komt de fotograaf van Partyflock tot de ontdekking dat er een foto is gebruikt zonder toestemming te vragen dan zal er een verzoek tot verwijdering van de foto volgen. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan wordt een factuur verstuurd. Reken dan de richtprijs of opgegeven prijs maal drie.
Richtlijnen foto's
Namen onder foto's kunnen slechts van personen zijn. Namen van organisaties of locaties worden niet onder foto's vermeld.