Partyflock
 
Beleid locaties
Partyflock besteedt bij het verzamelen en plaatsen van informatie op de site veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van deze informatie. De informatie komt vaak van derden. Partyflock kan daarom geen garantie geven dat de aangeboden informatie honderd procent correct is. Partyflock is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomenheden in de verstrekte informatie en er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van de website.
Richtlijnen locaties
  • Locaties worden slechts aan de database toegevoegd als er een evenement plaatsheeft dat in de Partyflockagenda staat
  • Om een locatie te plaatsen, zijn volledige adresgegevens van de locatie nodig alsmede een e-mailadres en/of url van de website.
  • Het is niet toegestaan onder feesten/artiesten/locaties/organisaties/labels/nieuws de volgende reacties te plaatsen:
  • verwijzingen naar andere websites voor (promotionele) acties;
  • verwijzingen naar andere feesten op Partyflock (dit is alleen toegestaan als het van dezelfde organisatie in dezelfde locatie is);
  • duidelijk opgezette nieuwsberichten in zijn geheel
  • reacties die duidelijk alleen het kenmerk hebben om de als profielplaatjes gebruikte flyer te laten zien (sluikreclame);
  • elke andere opmerking die als spam zou kunnen worden beoordeeld door de crew. Bedenk daarbij dat puur informatieve info tussen users daar natuurlijk niet onder valt. Mocht blijken dat de user enige relatie heeft met een organisatie, dan zal mogelijk eenzelfde soort opmerking wel als spam worden bestraft.
    Bovenstaande opmerkingen zullen beschouwd worden als spam en als zodanig zonder waarschuwing bestraft worden.