Partyflock
 
Algemeen beleid
Partyflock is een website die gericht is op liefhebbers van dance(muziek).
Iedereen mag zich aanmelden op Partyflock en de doelstelling is dat iedereen zich er thuisvoelt. Om dit te waarborgen zijn er gedragsregels opgesteld. Bij het handhaven van de orde zijn een aantal beheerders gemachtigd om de inhoud van de site aan te passen of te verbergen. Dit is geen opzet om censuur toe te passen maar puur om de rust en partysfeer te handhaven.
Partyflock besteedt bij het verzamelen en plaatsen van informatie op de site veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van deze informatie. De informatie komt vaak van derden. Partyflock kan daarom geen garantie geven dat de aangeboden informatie honderd procent correct is. Partyflock is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomenheden in de verstrekte informatie en er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van de website.

Door de interactieve natuur van Partyflock wordt bezoekers de mogelijkheid gegeven een persoonlijk profiel op te stellen. Partyflock is niet verantwoordelijk voor de tekst of afbeeldingen in deze persoonlijke profielen. Medewerkers van Partyflock behouden te allen tijde het recht profielen te verwijderen en/of aan te passen wanneer zij in haar ogen niet voldoen aan de wet, het beleid van de website of als deze tegen algemene (fatsoens)normen en waarden ingaan.

Over websites van derden, waarvan een link op Partyflock vermeld staat, kan het volgende worden medegedeeld: Partyflock is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, het gebruik van deze sites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Aangaande het forum en de chatbox merkt Partyflock op dat alle gebruikers verantwoordelijk zijn voor hun eigen uitspraken. Partyflock kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uitspraken gedaan door bezoekers. Medewerkers van Partyflock behouden te allen tijde het recht berichten te verwijderen en/of aan te passen wanneer zij in haar ogen niet voldoen aan de wet, het beleid van de website of als deze tegen algemene (fatsoens)normen en waarden ingaan.

Partyflock verklaart hierbij dat persoonsgegevens niet gebruikt zullen worden zonder toestemming van de bezoeker, tenzij dit door daartoe gemachtigde instanties opgelegd wordt.

Partyflock behoudt het recht op enig gewenst moment haar beleid te wijzigen, wanneer zij dat nodig acht. Houd daarom de wijzigingen in de gaten en blijf immer op de hoogte van het beleid.

Het beleid van Partyflock is niet gebaseerd op willekeur. Leden, donateurs, adverteerders en medewerkers dienen zich allemaal aan dit beleid te houden. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Wanneer er onduidelijkheid bestaat over bepaalde uitspraken, afbeeldingen zal overgegaan worden tot het uitdelen van een overtreding. Alleen als je onomstotelijk aan kunt tonen dat de uitspraak of afbeelding iets anders weergeeft dan zoals het wordt geinterpreteerd door een beheerder kun je contact opnemen.

In uitzonderlijke gevallen is het de beleidsbepalers toegestaan sneller op te treden en na een eerste waarschuwing al een ban op te leggen indien de persoon zijn gedrag niet aanpast.

Indien we merken dat je moedwillig de werking van Partyflock probeert te belemmeren door bijvoorbeeld de systemen over te belasten, dan word je per direct de toegang tot de site ontnomen en word je in principe permanent geweerd.

Discussie over waarschuwingen of bans wordt niet aangegaan.

NB: Bovenstaande geldt als leidraad. Admins hebben het recht om ook andere zaken die tegen het eigen sitebeleid of algemene fatsoensnormen en waarden ingaan te bestraffen. Hierover hoeven zij in principe geen verantwoording af te leggen naar leden.

Bij bedreigingen of het openlijk belasteren van medewerkers van Partyflock zal aangifte worden gedaan bij politie.
Bij vragen over het beleid van Partyflock verwijzen we je naar de helpdesk.