Partyflock
 
Beleid artiesten
Partyflock besteedt bij het verzamelen en plaatsen van informatie op de site veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van deze informatie. De informatie komt vaak van derden. Partyflock kan daarom geen garantie geven dat de aangeboden informatie honderd procent correct is. Partyflock is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomenheden in de verstrekte informatie en er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van de website.

NB: Let op de auteursrechten van het aangeleverde materiaal. Partyflock gaat er vanuit dat de afbeeldingen en eventuele tekstpassages die aangeleverd zijn rechtenvrij zijn of dat jij een overeenkomst hebt met de maker van het werk. Is dit niet het geval en krijgt Partyflock een factuur toegezonden dan zal deze doorgestuurd worden aan jou.
Richtlijnen artiesten
 • DJ’s, VJ’s, Live Acts en MC’s kunnen worden toegevoegd aan de artiestensectie wanneer zij aan minimaal een van de onderstaande eisen voldoen:
  een agendapunt: Wanneer deze wordt toegevoegd aan de line-up van een feest dat aan de agenda van Partyflock wordt toegevoegd en vervolgens goedgekeurd door een admin. Dit gebeurt meestal door de organisatie die het feest toevoegt. Let erop dat alleen volledig ingevulde artiestenprofielen goedgekeurd worden. Bij het ontbreken van een website of myspacelink zal daar doorgaans naar gevraagd worden zodat het duidelijk is welke muziekstijl de dj draait. Bij de goedkeuring van een feest zal tevens bekeken worden of de artiest geschikt is om toe te voegen aan ons artiestenbestand.

  Gedeponeerde merknaam: Wanneer de artiest zijn artiestennaam officieel als merknaam heeft gedeponeerd bij een erkend merkenbureau en dit uiteraard ook kan aantonen. Dit kan ook door middel van een uittreksel van de Kamer van Koophandel met daarop de desbetreffende artiestennaam als handelsnaam.
 • Een producer op Partyflock is een artiest die een release heeft op zijn eigen naam, mits natuurlijk niet iemand anders daarvan de producer is.
  Wil je als artiest de producerstatus op Partyflock dan dien je je producerstatus aan te tonen via een link naar de site van het label waar je eigen release vermeld staat, uiteraard aangeven om welke release het precies gaat. Staat je release op een mix cd van een andere artiest of organisatie dan vragen we je een kopie (ingescand) van een bewijs van Buma/Stemra in te zenden. Dit bewijs dient de naam van de cd te bevatten en welke track door jou, aan welke organisatie, is aangeleverd. Dit formulier is dus mede ondertekend door de uitgever van de (mix) cd.
 • Artiesten kunnen zelf aangeven welke foto zij in hun artiestenprofiel willen plaatsen. Op deze foto mag geen logo, beeldmerk, link of vergelijkbaar iets van een andere site dan Partyflock staan. Uiteraard gaat het om een foto in actie of een persfoto, je vakantiefoto's checken we wel op je ledenprofiel.
 • Artiestenprofielen worden maximaal eens per maand aangepast. Alleen als er een dringende en zwaarwegende reden is tot vaker aanpassen kan contact opgenomen worden. Een foto wijzigen of muziekstijl toevoegen is niet dringend danwel zwaarwegend.
 • Naamswijzigingen worden in de regel niet als verandering van het huidige profiel doorgevoerd. Zodra je geboekt bent onder je nieuwe naam en ook zo op de flyer vermeld staat, kun je in die lineup vermeld worden met een nieuw account met je nieuwe naam. In het verleden ben je namelijk onder je 'oude' naam geboekt en in promotie en flyers opgenomen.
 • Het is niet toegestaan onder feesten/artiesten/locaties/organisaties/labels/nieuws de volgende reacties te plaatsen:
  > verwijzingen naar andere websites voor (promotionele) acties;
  > verwijzingen naar andere feesten op Partyflock (dit is alleen toegestaan als het van dezelfde organisatie in dezelfde locatie is);
  > duidelijk opgezette nieuwsberichten in zijn geheel
  > reacties die duidelijk alleen het kenmerk hebben om de als profielplaatjes gebruikte flyer te laten zien (sluikreclame);
  > elke andere opmerking die als spam zou kunnen worden beoordeeld door de crew. Bedenk daarbij dat puur informatieve info tussen users daar natuurlijk niet onder valt. Mocht blijken dat de user enige relatie heeft met een organisatie, dan zal mogelijk eenzelfde soort opmerking wel als spam worden bestraft.
  Bovenstaande opmerkingen zullen beschouwd worden als spam en als zodanig zonder waarschuwing bestraft worden.
 • Duo's / groepen: Als het duo of de groep bestaat uit artiesten die ook onder hun eigen artiestennaam optreden, spreken we van gelegenheidsduo's/groepen en dan wordt er voor dit duo/ deze groep geen nieuw profiel aangemaakt. Alleen als men altijd samen optreedt dan kan men als duo/groep geregistreerd worden.

Video's
Alleen video’s die vanuit een eigen youtubekanaal komen worden geaccepteerd. Om video’s toe te voegen aan je artiestenprofiel kun je contact opnemen met videos@partyflock.nl of via het contactformulier.