Partyflock
 
Handleiding algemeen
Hoe voeg ik een Partyflocklogootje toe aan mijn site?
Privacy policy Partyflock
Privacy policy Partyflock
Deze privacy policy geldt voor iedereen die Partyflock.nl bezoekt. Partyflock vindt privacy en bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij zullen dan ook te allen tijde zo zorgvuldig mogelijk met de gegevens van al haar bezoekers en leden omgaan!

Opslag gegevens
Partyflock slaat gegevens die bezoekers invoeren op het persoonlijke profiel op haar servers op. Bezoekers kunnen op hun eigen profiel aangeven of de ingevulde informatie voor iedereen, alleen vrienden, alleen partyflockleden of alleen henzelf zichtbaar is.

Beveiliging
Partyflock werkt met een zogenaamd secure server. Dit kan de bezoeker zien aan de url waarin https vermeld staat. Dit staat voor HyperText Transfer Protocol Secure. Dit is een uitbreiding op het http-protocol waarbij alle gegevens worden versleuteld en niet zonder meer door derden zijn op te vragen of in te zien.

Cookies
Partyflock maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Het gaat hierbij voornamelijk om het onthouden van specifieke instellingen die men heeft aangegeven in het persoonlijk profiel.
Bepaalde reclame-partners gebruiken ook cookies om te bepalen welke advertenties het meest geschikt zijn voor je (Partyflock heeft geen invloed op en notie van wat zij precies registreren, maar zonder reclame kan Partyflock niet bestaan!)
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Gegevens verstrekking aan derden
Gegevens die door bezoekers aan Partyflock zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel:

  • wanneer je meedoet aan een winactie en je wint. Dan worden gegevens doorgegeven aan de verstrekker van de prijs/prijzen,
  • wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken,
  • wanneer je inlogt op Partyflock met een Facebookprofiel. Specifieke informatie hierover vindt je verderop in deze privacy policy.

Er wordt ook basale gegevens doorgegeven aan partijen die voor ons analytische gegevens bijhouden of aan partijen die onze bezoekers elders willen bereiken. Het gaat hier dan uitsluitend om informatie die jouw browser doorgeeft aan websites, zoals je IP-adres en inhoud van cookies die bij deze derde partij horen.
Gegevens die je invult op formulieren op Partyflock of in afgeschermd profiel, vallen daar natuurlijk niet onder.

Verwijdering gegevens
Een lid kan altijd het eigen profiel verwijderen. Er bestaat hierbij een keuze tussen 'verwijderen' en 'uitwissen'. Gewoon verwijderen houdt in dat een lid niet meer kan inloggen op het profiel en niet meer wordt gevonden als mensen op naam zoeken. Het profiel blijft in principe in stand, evenals het album.

Uitwissen houdt in dat alleen de nickname nog zichtbaar blijft. De rest van het profiel is niet meer zichtbaar en het album wordt ook ontoegankelijk gemaakt en uiteindelijk geheel verwijderd.

Let op: Partyflock verwijdert niet alle forumberichten en opmerkingen onder elementen. Op die manier willen we voorkomen dat hele discussies en gesprekken onleesbaar worden doordat er allerlei berichten ontbreken. Zorg dus bij het uitwissen van je profiel dat je nickname niet te herleiden is naar jou als persoon. mocht je dat niet meer willen! Wijzig die desnoods vlak voor het uitwissen nog even!

Identificerende gegevens zullen we uiteraard verwijderen als hierom verzocht wordt. Het gaat hierbij om echte namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Facebook privacy policy
Bij het inloggen op Partyflock kan een bezoeker kiezen om dit met het Facebookprofiel te doen. Als hiervoor wordt gekozen, wordt op Partyflock met de (openbare) gegevens van het Facebookprofiel een Partyflockprofiel aangemaakt.

Bij het inloggen via Facebook word de bezoeker via een popup aangegeven dat men gegevens zal gaan delen met Partyflock en er wordt expliciet toestemming gevraagd

[dump id=10073]

Partyflock vraagt toestemming voor onderstaande gegevens om specifieke redenen:

Openbaar profiel
Hier gaat het louter om gegevens die de bezoeker zelf openbaar heeft staan op het Facebookprofiel. Dit zijn bijvoorbeeld de naam, profielfoto, leeftijd, relatiestatus, geboortedatum, eigen website.
Partyflock gebruikt van deze gegevens de naam, profielfoto, leeftijd, relatiestatus, en eigen website om een profiel aan te maken op Partyflock. Dit profiel kan te allen tijde gewijzigd worden op Partyflock zelf!

E-mailadres
Partyflock gebruikt het e-mailadres waarmee het Facebookprofiel is geregistreerd om een automatische check te doen in de eigen ledendatabase. Is er reeds een profiel aanwezig op Partyflock dat met het e-mailadres aangemaakt is, dan krijgt de bezoeker de oprie om dat reeds bestaande Partyflockprofiel te koppelen aan het Facebookprofiel.

Wordt er een nieuw Partyflockprofiel aangemaakt dan vult Partyflock dit e-mailadres ook in bij dat profiel. Dit om later eventueel een wachtwoord in te kunnen stellen of anderszins weer beschikking te kunnen krijgen over je profiel.

Het e-mailadres van leden wordt verder aan niemand verstrekt tenzij het lid besluit deel te nemen aan een winactie. Als je gewonnen hebt, krijg je een mail van Partyflock en daarnaast kan het zijn dat de verstrekker van de prijs/prijzen het e-mailadres nodig heeft voor verzending van een prijs als e-tickets of downloadcodes.

Jouw evenementen
Partyflock wil graag zien welke evenementen bezoekers op Facebook in hun agenda hebben staan. Het gaat hier om de zogenaamd 'RSVP status'.
Als op Partyflock het Facebookevent vermeld staat in een agenda-item kan op die manier het agenda-item toegevoegd worden aan het Partyflockprofiel. Ook als op Facebook het evenement uit de agenda wordt verwijderd, wordt dit op het Partyflockprofiel verwerkt. Op die manier heeft de gebruiker op zowel Partyflock als Facebook een betrouwbare agenda. Evenementen kunnen altijd op Partyflock verwijderd worden uit de agenda. Daarmee worden evenementen niet op Facebook ook verwijderd uit de agenda.

Disclaimer
Partyflock is gerechtigd de inhoud van de privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze privacy policy terecht bij helpdesk@partyflock.nl.
pagina laatst gewijzigd op